URBAN BIO LOGIC = BIOLOGISCH BOUWEN IN EEN STEDELIJKE CONTEXT

Biologisch bouwen is het creëren van gezonde en comfortabele leefomgevingen, uitgevoerd met ecologische materialen. In een landelijke context vergt het echter te veel infrastructuur en vervoer.

Historische steden en gebouwen, cultureel en esthetisch waardevol, hebben een lange levenscyclus. De mix van functies reduceert vervoer en energieverbruik, maar beperkt vaak ook de groene (speel)ruimte.

Urban Bio Logic past biologisch bouwen toe in de bestaande stad. Het evenwicht tussen natuur en cultuur maakt onze leefomgeving op alle schaalniveaus duurzaam.

Van stedenbouw tot detail en over de hele levenscyclus (productie – gebruik - hergebruik) volgt Urban Bio Logic de principes van de bouwbiologie en ‘cradle to cradle’. Urban Bio Logic rust op drie pijlers:

EnergieBouw compact en gericht op de zon. Gebruik isolatie, bouwmassa en hernieuwbare bronnen voor een optimaal binnenklimaat.
MateriaalBouw demontabel en dampopen met natuurlijke, cyclische bouwstoffen en afwerkingen die waardig verouderen.
KarakterBied ruimte voor culturele ontwikkeling en intensief groen; maak gebouwen en buitenruimtes sterk van karakter maar flexibel van invulling.